Raziskava o narodni identiti in športu v medijih po svetu

Konec novembra pripravljam novo raziskavo na temo nacionalne identitete, množičnih medijev in športa. V ta namen bom priredil fokusno skupino – majhno skupinsko diskusijo – ki bo potekala v petek, 24. novembra, od 16.30 do približno 18.00 v Ljubljani.

Nekoliko več informacij o raziskavi je podanih v nadaljevanju; kdor želi branje preskočiti, a kljub temu sodelovati v raziskavi – to je brezplačno, ne predstavlja posebnih tveganj, a tudi ne neposrednih koristi – lahko izpolni obrazec, dostopen na https://www.1ka.si/a/141895. Po 16. novembru bom vsem, ki bodo obrazec izpolnili, sporočil, ali bodo vključeni v diskusijo in kje bo ta potekala.

Tudi če ne utegnete sodelovati, bom vesel, če boste razširili informacijo o tej raziskavi in morda pritegnili k sodelovanju koga drugega.

Zdaj pa še celotno povabilo:

Skupina raziskovalcev pod vodstvom Simona Lična z univerze Washington State (ZDA) vas vabi k sodelovanju v fokusni skupini (skupinski diskusiji) v petek, 24. novembra, ob 16.30 na temo narodne identitete in športa. Fokusna skupina bo potekala v Ljubljani in bo trajala približno uro in pol.

Tema pogovora bo vaše razumevanje narodne identitete in pojmov, kot so domoljubje in nacionalizem, posebej v povezavi s športom in množičnimi mediji. Vaša stališča bodo prispevala k razumevanju vpliva športa, predvsem v množičnih medijih, na narodno identiteto v različnih državah. Poleg tega nas zanima, ali preseljevanja vplivajo na vaša stališča o tej temi. Ugotovitve bodo služile pripravi novega vprašalnika in bodo predstavljene v revijah in na konferencah, namenjenih raziskovalnim in strokovnim javnostim.

Če želite 24. novembra sodelovati v fokusni skupini, vas prosimo, da izpolnite kratek vprašalnik, dostopen na tem naslovu: https://www.1ka.si/a/141895. Vprašalnik bo aktiven do četrtka, 16. novembra. Nato bomo izbrali sodelujoče in poskusili zagotoviti čimbolj raznolik nabor pogledov na to temo. O povabilu k sodelovanju vas bomo v vsakem primeru obvestili.

Sodelovanje v raziskavi je prostovoljno. Če se odločite pristopiti v raziskavi, lahko sodelovanje v vsakem trenutku prekinete brez posledic. Sodelujoči ne bodo prejeli nobenega plačila. Podatki, zbrani v tej raziskavi, in vaša identiteta bodo zaščiteni. Vaše izjave ne bodo poimensko pripisane vam.

Za morebitna vprašanja se obrnite na vodjo raziskave dr. Simona Lična na elektronski naslov simon.licen@wsu.edu.

Hvala za pozornost; upamo, da bomo lahko spoznali vaša stališča na to temo.

About Simon Ličen

Simon Ličen is a researcher, lecturer and author in sport, media and communication.
This entry was posted in Personal, slovensko and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.