Nov zakon s področja športa – v Kanadi

Pred dnevi sem pisal o prepovedi igre z glavo v mladinskem nogometu v Združenih državah Amerike.

Danes je kanadska javna radiotelevizija poročala, da poteka v pokrajini Ontario priprava zakona o zaščiti (predvsem mladih) športnikov po pretresih možganov.

Povod za uvedbo zakona je smrt 17-letne ragbistke Rowan Stringer. Igralka je med tekmo padla v nezavest, iz katere se ni več prebudila. Pred tem v manj kot tednu dni doživela tri pretrese možganov; kljub temu ji nihče ni preprečil igranja ali jo napotil na zdravljenje.

Novi zakon bo določil postopek povratka k vadbi po poškodbi glave. Pri tem se bo naslanjal na mednarodne strokovne smernice, ki so bile določene v Švici.

Smrti na športnih igriščih so bile že zabeležene tudi v Sloveniji: leta 2005 je nogometaš Nedžad Botonjić zaradi srčnega zastoja umrl med treningom. Štiri leta kasneje se je igralec malega nogometa zgrudil po trku z drugim igralcem. Na podlagi sicer skopih informacij se v tem primeru zdi povsem možno, da je igralec umrl zaradi posledic pretresa možganov po trku z glavama. Še en nogometaš je zaradi srčnega zastoja umrl leta 2014.

Kljub nemalo smrtim – resda ne vse posledica pretresa možganov – ni nobena poslanska skupina v Sloveniji pripravila kakršnega koli osnutka spremembe zakona (na primer o športu), ki bi bolj zaščitil posameznike (predvsem otroke in mladino), ki se ukvarjajo s športom. Zakon bi lahko predpisal ravnanje po poškodbah mladih športnikov (predvsem v primeru resnejših poškodb, kot so poškodbe glave). Navsezadnje pa bi bil dober začetek že, če bi se začelo dosledno izvajati obstoječi (sicer precej pomanjkljiv) Zakon o športu, po katerem morajo prireditelji športnih prireditev zagotoviti prvo pomoč. Z izjemo šolskih športnih tekmovanj usposobljenega osebja za takojšnje nudenje prve pomoči na (klubskih) mladinskih tekmovanjih v Sloveniji namreč ni zaznati.

Posted in Comment, News | Tagged , , | Leave a comment

Media appearance on Radio Capodistria

Il Vaso di Pandora (Pandora’s Box), a radio show on Slovenian-based Italian network, Radio Capodistria, recently did a feature on soccer and politics in Slovenia and, more generally, in the Balkans.  They interviewed me and we spoke about national/group identification, as well as about the “likeability” of soccer for people in Slovenia.

The feature (in the Italian language) starts one hour and nine minutes into the show, and my comments can be heard around the 1h 29′ mark: http://4d.rtvslo.si/arhiv/il-vaso-di-pandora/174371086.

Invitations to speak in Italian media reach me relatively rarely; hopefully, more opportunity will emerge in the coming months and years!

Posted in Personal | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Prepoved igre z glavo v mladinskem nogometu v ZDA

Številni mediji – npr. BBC in Guardian – so poročali, da je ameriška nogometna zveza napovedala prepoved odbijanja žoge z glavo v tekmovanjih igralcev, mlajših od enajst let, in omejitev igranja in treniranja igre »z glavo« pri igralcih, mlajših od 14 let.

Prepoved je posledica tožbe zoper ameriške in mednarodne nogometne zveze, ki jo je avgusta lani vložila skupina staršev mladih igralcev nogometa v Združenih državah Amerike.

Raziskave namreč kažejo, da lahko pretresi možganov, do katerih lahko pride pri igranju nogometa, povzročijo trajne poškodbe oziroma zdravstvene težave. Tožniki ocenjujejo, da ameriška in svetovna nogometna zveza kljub nedvoumnim znanstvenim dokazom niso storili dovolj, da bi zaščitili (predvsem mlade) nogometaše.

Pretresi možganov so v nogometu najpogosteje posledica trka glav tekmecev, ki poskušajo z glavo odbiti žogo. Raziskave kažejo, da lahko do trajnih poškodb pride tudi zaradi ponovljenega odbijanja same žoge. Ti udarci so sicer občutno manj močni, vendar tudi občutno pogostejši od trka dveh glav.

Slovenski mediji o odločitvi ameriške nogometne zveze – pa tudi širše o trajnih možganskih poškodbah, do katerih lahko pride v športu – še niso poročali.

Poročanje o teh temah je zadeva javnega interesa, saj se s športom ukvarja veliko otrok. Ti se zdravstvenih tveganj seveda ne zavedajo, največkrat pa se jih ne zavedajo niti njihovi starši. Zavest o tej plati športa je žal malodane povsem odsotna tudi med funkcionarji športnih zvez (sam nisem seznanjen z nobenim preventivnim programom ali konkretnimi ukrepi za zmanjšanje zdravstvenih tveganj), odsotna pa je tudi s političnih dokumentov, kot so nacionalni in lokalni programi športa. Z javnimi sredstvi se torej povsem nekontrolirano financirajo tudi športi, ki predstavljajo tveganje za zdravje, ne da bi ta tveganja čim bolj zmanjšali.

V Združenih državah Amerike morajo mladoletni športniki po zakonu pridobiti zdravniško dovoljenje za igro, če obstaja sum o pretresu možganov. Zakon je leta 2009 prva sprejela zvezna država Washington, za njo pa v naslednjih petih letih vseh ostalih 49 zveznih držav.

V Združenih državah Amerike mora po zakonu na športnih tekmah prisostvovati tudi zdravstveno osebje. To sicer predpisuje tudi 47. člen veljavnega slovenskega Zakona o športu, po katerem mora organizator športnih prireditev zagotoviti nujno medicinsko pomoč. Če je ta na članskih in na številnih šolskih športnih tekmovanjih še prisotna, je sistematično neorganizirana in posledično malodane povsem odsotna s klubskih tekmovanj mlajših starostnih kategorij.

Posted in News | Tagged , , | Leave a comment

Interview on TV Koper-Capodistria

I was recently interviewed for the talk, show, Izostritev, on TV Koper-Capodistria, in connection to my experience as a Slovenian researcher working in the United States.

The University of Primorska – which is based in the region of Slovenia where I was born and where TV Koper-Capodistria is located – is currently conducting a search for a President. My interview was included in the debate between the three contenders for the job and prompted further discussion on the working conditions of researchers at the university.

Here is a link to the show (in the Slovenian language): http://4d.rtvslo.si/arhiv/izostritev/174368232. My interview starts around the 31:54 mark).

The interview was also reported by the College of Education at Washington State University: https://education.wsu.edu/newsroom/inthenews/.

Posted in Personal | Tagged , , , , | Leave a comment

Je suis …

Ta objava je bila prvič objavljena na drugem mestu. Nekateri bralci so predlagali, da jo objavim še tukaj. Prijetno branje, torej.

Med kuhanjem in sploh opravljanjem gospodinjskih opravil pogosto preko podcastov ali YouTuba poslušam posnetke italijanskih radijskih ali televizijskih oddaj (medije v angleškem jeziku – Economist, BBC, New York Times, čedalje pogosteje Guardian – spremljam v tiskani ali spletni obliki, od slovenskih medijev spremljam spletno stran rtvslo.si). V zadnjih dneh je bila ena od pogostejših tem pisanja in pogovora v teh medijih teroristični napad na uredništvo francoskega satiričnega tednika Charlie Hebdo. Po poslušanju pogovora s profesorjem Rezo Aslanom na CNN-u in tistega z Beppejem Severgninijem in Errijem De Luco na La7 sem se vnovič razveselil, da mi je študij omogočil pridobivanje znanja o socialni psihologiji. Tako ameriška spraševalca kot italijanska respondenta so se namreč osredotočali na razliko med »nami« in »njimi«, kot da so vsi muslimani teroristi, ali pa da so vsi teroristi tudi muslimani, kot da Evropa (kar) pripada (zgolj) »nam« in da so »naše« vrednote bolj pravilne, kot da imajo muslimani in tudi vsi ostali pravico do svobode govora – a le, dokler govorijo tisto, kar je nam všeč.

Koncept »sebe« in biti »naš« lepo opisuje teorija socialne identitete, ki razlaga, kako se v različnih družbenih situacijah doživljamo bodisi kot posamezniki (tj. »jaz«) bodisi kot pripadniki družbene skupine (npr. navijač športne ekipe, privrženec določenih političnih idej, pripadnik posameznega naroda). Te identitete se med seboj ne izključujejo, pač pa različne identitete pridejo do izraza v različnih situacijah (v pogovoru o aktualnem stanju v družbi pride recimo do izraza to, da so ljudje »desničarji« ali »levičarji,« pri potovanju v tujino to, da so »Slovenci,« itd.). Iz te teorije izhajajoča teorija samokategorizacije pa razlaga, kako se v sklopu pripadnosti teh skupin (ki so bodisi formalno bodisi neformalno določene; nekdo se lahko opredeljuje za »levičarja,« tudi če ni član nobene politične stranke, ali pa za »Slovenca« tudi če nima slovenskega državljanstva in živi v drugi državi) ljudje ne samo razlikujejo med seboj (jaz sem levičar), pač pa tudi vrednotijo (levičarske vrednote, v katere verjamem – »moje« vrednote – so bolj pravilne oziroma boljše od tvojih). Moje ideje, vrednote, prepričanja so torej boljše in bolj pravilne (le) zato, ker v njih verjamem sam; svoji potrebi po samopotrditvi zadostim tako, da lastnostim, ki naj bi (!) bile značilne za skupino, h kateri se sam uvrščam, pripišem večjo veljavo kot lastnostim, ki naj bi bile značilne za primerljive skupine, h katerim se ne uvrščam.

Pojavne oblike tega koncepta so sila preproste. Nazoren primer so poklicni politiki, ki se v svojih izjavah za »domače,« npr. slovenske medije idejno razlikujejo in posledično nasprotujejo in tekmujejo (»levi« proti »desnim«), v odnosu do Evropske unije pa ta nasprotja – ta del njihove identitete – postavijo na stran in pogosto skupaj nastopajo v odnosu do drugih »drugih« (zastopanje »slovenskih interesov« v odnosu do »Nemčije, »Evropske unije,« »trojke« itd.). Kljub temu zgledu identiteta seveda ni omejena samo na politiko, pač pa na sleherni del posameznikove identitete (npr. regionalno poreklo – »Štajerci,« »Primorci;« poklicni stan – »javni sektor,« »zaposleni v gospodarstvu;« narodnost – »Slovenci;« športno navijaštvo – »Green Dragonsi,« »Viole;« spol – »vsi moški so…,« »vse ženske so…;« starost – »stari živijo v preteklosti,« »mladi so nespoštljivi« in tako dalje).

Demonstriranje v prid svobodi govora v Franciji in Italiji se mi zdi zanimivo, pa tudi precej protislovno. V Franciji so se zgodile množične demonstracije v prid svobodi govora in (posredno) v prid svobodi časopisa, da (v imenu satire) omalovažuje želje oziroma prepričanja muslimanov, katerih vera ne dopušča slikovno prikazovanje preroka Mohameda. Zanimivo pa podobnih demonstracij v prid svoode govora ni bilo, ko je sodišče prav v Franciji februarja 2014 odredila komiku in političnemu aktivistu Dieudonnu M’bali M’bali izbris internetnih videoposnetkov, kritičnih do judaizma, ker naj bi pozivali k etničnemu oziroma verskemu sovraštvu. Italija tudi ni množično demonstrirala, ko stranka, imenovana Severna liga (zdaj samo še Liga), redno protestira proti prihodu beguncev iz afriških in bližnjevzhodnih držav v vojni. Protestirali niso niti, ko je nekdanji predsednik italijanske vlade zaukazal ukinitev nekaterih televizijskih oddaj, ki so bili kritični do dela vlade. Demonstracij v prid svobodi govora v Parizu se je menda udeležil tudi ministrski predsednik Miro Cerar. Kolikor vem, ta ni protestiral proti »domačemu« etničnemu nasilju, ko so otroci v Desklah pretepli 10-letnega sošolca bosanske narodnosti.

Obsojam teroristični napad na uredništvo časopisa Charlie Hebdo. Obsojam žaljenje Judov. Obsojam ukinjanje kritičnih televizijskih oddaj. Obsojam pretep desetletnega otroka bosanske narodnosti. Vendar obsojam tudi nepotrebno žaljenje muslimanov. Svobodo govora in mišljenja štejem za eno najpomembnejših, če ne najpomembnejšo temeljno človekovo svoboščino. Vendar mislim, da je to tako pravica kot odgovornost; svoboda govora in mišljenja zame vključuje tudi svobodo pustiti drugim, da živijo po svojih načelih, in jim jih ne odtegovati ali namenoma kršiti. Kakšna pa je ta pravica do svobode, če jo drugim odtegujem.

Paradoksalno, zaradi svojega razumevanja koncepta svobode govora moram to svobodo dopustiti tudi tistim, s katerimi se ne strinjam. Morda največ, kar lahko naredim – gotovo pa nekaj, kar moram narediti, če želim biti aktivni član družbe – pa je svoja prepričanja deliti in se s tem truditi za strpnejše sobivanje z vsemi, s katerimi se ne strinjamo.

Vsak tretji ponedeljek v januarju ZDA obhajajo »Martin Luther King, Jr. Day.« Praznik v spomin na rojstni dan ameriškega duhovnika in aktivista (ta se je sicer rodil 15. januarja 1929) letos pade ravno na današnji oz. jutrišnji dan, tj. v ponedeljek, 19. januarja. Ena njegovih izjav je bila, »Injustice anywhere is a threat to justice everywhere,« ali v prostem prevodu, »nepravičnost kjer koli ogrozi pravico vsepovsod.« Tega ne gre pozabiti – nikjer ni nikoli.

Posted in Comment | Tagged , , , , , | Leave a comment

Quote in The Guardian

I was recently quoted in an article on the role of moral enforcer that sport has in (American) society published by the US edition of The Guardian: http://www.theguardian.com/sport/blog/2014/oct/09/-sp-problem-sports-america-isnt-what-you-think.

Posted in Personal | Tagged , , | Leave a comment

Interview on RTVSLO.si

The end of the Winter Olympics seemed like a good opportunity to talk about the 2013 European Basketball Championship, sport media research, sport journalism on both sides of the Atlantic, and football! I spoke about them with Slavko Jerič from RTVSLO.si, the website of the Slovenian public service broadcaster. The interview (in Slovenian) reads great to me! Here is a link to the story: http://www.rtvslo.si/sport/novice/licen-mednarodni-potencial-eurobasketa-utegne-biti-skromnejsi/330234.

I am greatly indebted to Jim Crawford who took some really nice pictures of me around the Washington State University Pullman campus!

Posted in News, Personal | Tagged , , , , , | Leave a comment

Quote in Pacific Standard

A few months ago I was quoted in a story published on the Pacific Standard website. The story focused on politics and sport, ranging from the recent Richard Sherman controversy to Soviet sports clubs. In case you were wondering, I spoke about the latter!

Here is a link to the story on the Pacific Standard website: http://www.psmag.com/navigation/politics-and-law/super-bowl-america-political-race-sports-73558/. I am happy to have been quoted by such a prestigious American news outlet!

Posted in News, Personal | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Interview on Val 202

Despite the update I posted in December, www.simonlicen.com has not been updated yet. Hopefully I will be able to do so over the summer at the latest.

In the meantime, readers (and listeners!) in Slovenia might be interested in an interview I did with Slovenian public broadcaster, Val 202. In January, I spoke with them about life in the United States, working at Washington State University, sport, media, and research. Here is the link: http://val202.rtvslo.si/2014/01/vsak-dan-grem-lahko-v-moskvo/.

Happy listening!

Posted in News, Personal | Tagged , , , , | Leave a comment

Site being updated

Please note that I am in the process of updating this website. The sections of this site will be slightly rearranged, and a Slovenian version of the site will finally be introduced. The changes will likely take some time, but hopefully the final product will be even more interesting and informative to the readers.

It has been two years since this site has been up and running. It was launched just before New Year in late December 2011 so it is now celebrating two years of existance. Let me wish all the readers of this website Happy New Year, and please come back often!

Posted in Personal | Leave a comment